lễ khai giảng

khai giảng năm học mới

vào ngày 5/9 tại trường THCS Nguyễn Hoa đã trân trọng diễn ra lễ khai giảng năm học mới.