Kế hoach triển khai tháng hành động phòng chống HIV/AIDS năm 2017
Ngày ban hành:
21/11/2017
Ngày hiệu lực:
21/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch hưởng ứng ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tư vong vì TNGT năm 2017
Ngày ban hành:
07/11/2017
Ngày hiệu lực:
07/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
09/09/2017
Ngày hiệu lực:
09/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo thang 6/2017
Ngày ban hành:
14/06/2017
Ngày hiệu lực:
14/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra nội bộ năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
22/05/2017
Ngày hiệu lực:
22/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
15/05/2017
Ngày hiệu lực:
15/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo tháng 5/2017
Ngày ban hành:
14/05/2017
Ngày hiệu lực:
14/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới và công tác gia đình năm 2017
Ngày ban hành:
12/05/2017
Ngày hiệu lực:
12/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo tháng 4/2017
Ngày ban hành:
14/04/2017
Ngày hiệu lực:
14/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch phát động thi đua 2 tuần học tốt học kỳ II năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
13/03/2017
Ngày hiệu lực:
13/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa hưởng ứng tháng thanh niên và kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
13/03/2017
Ngày hiệu lực:
13/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tổ chức Ngày hội "Thiếu nhi khỏe-Tiến bước lên Đoàn" năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
13/03/2017
Ngày hiệu lực:
13/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực